Mästare och Mästarbrev

När du anlitar en mäster är det en garanti för att du kommit till en välutbildad hantverkare. För att erhålla ett Mästarbrev krävs det att man inom mitt yrke, Möbelsnickaryrket, har genomgått en lärlingsutbildning i mitt fall fyra år och efter fastställda regler och normer utfört ett gesällprov som skall granskas och godkännas. Blir man godkänd får man sitt gesällbrev. Därutöver krävs det innan mästarbrevet delas ut att man är verksam sju år i yrket och går kurser i bokföring samt företagsekonomi.

Det är bara dem med Mästarbrev som får kalla sig Mästare!

mästarbrev